0 800 000 7777 (КР боюнча чалуу акысыз)

Ислам принциптеренин
негизинде каржылоо

Кыска убакытта берүү жана эң ыңгайлуу шарттар.

Бул кандайча иштейт?

Анкетаны толтуруңуз

бул көп убакытты талап кылбайт

Коңгуроону күтүңүз

биздин адис сиз менен 5 мүнөттүн ичинде байланышат

Адистин айткандарын аткарып

каржылоону сизге ыңгайлуу болгон каалаган жерден алыңыз

Анкетаны толтуруу

Анкета