0 800 000 7777 (КР боюнча чалуу акысыз)

Бул кандайча иштейт?

Анкетаны толтуруңуз

бул көп убакытты талап кылбайт

Коңгуроону күтүңүз

биздин адис сиз менен 5 мүнөттүн ичинде байланышат

Адистин айткандарын аткарып

каржылоону сизге ыңгайлуу болгон каалаган жерден алыңыз

Анкетаны толтуруу

Анкета