0 800 000 7777 (КР боюнча чалуу акысыз)
Жума | 20.05.2022

"М Булак" компаниясынын кардарлары үчүн маанилүү маалымат

«М Булак» микрокредиттик компаниясы атайын жөнгө салуу режиминин алкагында эквайринг тестирлөөсүнөн жана Элкарт карталарын алдын ала чыгаруудан ийгиликтүү өткөндүгү тууралуу кабарлайбыз.
 
Биздин бардык кардарларыбыз Элкарт карталары аркылуу төмөндөгү шарттарда жеке насыя ала алышат.
 
 
«ЭЛКАРТкарталарыаркылуу жекекүрөөсүзнасыялоо»
(Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2020-жылдын 28-октябрындагы № 7001281020 лицензиясы)
 
СТАНДАРТ КАРТАСЫ продуктусу(ЭЛКАРТ картасын чыгаруу жана ага кредиттик каражаттарды которуу жолу менен накталай эмес формада берилет)
 

 | Пайыздык чен | 28 ден 46% чейин
| Валюта | Сом
| Мөөнөт (ай) | 3 айдан 24 айга чейин
| Суммасы | 10 000 сомдон 200 000 сомго чейин
| Камсыздоо | Керектелбейт
| Кошумча шарттар | Картаны ар кандай ыкмалар менен толтурууга, анын ичинде банктардын кассалары аркылуу накталай акча салууга, башка банктык картадан же электрондук капчыктан накталай эмес акча каражаттарын которуу жолу менен же башка онлайн кызматтарды жана инструменттерди колдонууга тыюу салынат.
| Насыянын максаты | Баштапкы бизнести түзүү, Иштеп жаткан бизнести өнүктүрүү, Керектөө муктаждыктары үчүн
| Керектөөчүлөргө коюлган талаптар | Жеке адамдар же жеке ишкерлер; Оң насыялык тарыхынын болушу.
| Керектелүүчү документтер | Жарактуу паспорт; Жашаган жеринен маалымкат. Кирешелер тууралуу маалымат.
 

СТАНДАРТ-ОНЛАЙН КАРТАСЫ продуктусу(ЭЛКАРТ картасын чыгаруу жана ага кредиттик каражаттарды которуу жолу менен накталай эмес формада берилет)
 

 | Пайыздык чен | 28 ден 46% чейин
| Валюта | Сом
| Мөөнөт (ай) | 3 айдан 24 айга чейин
| Суммасы | 10 000 сомдон 200 000 сомго чейин
| Камсыздоо | Керектелбейт
| Кошумча шарттар | ·   Карта банкоматтардан жана банк кассаларынан накталай акча алуу мүмкүнчүлүгү жок онлайн транзакциялар (товарларды/жумуштарды/кызматтарды сатып алуу, башка карталарга которуулар жана башка онлайн транзакциялар) үчүн гана берилет. ·   Картаны ар кандай ыкмалар менен толтурууга, анын ичинде банктардын кассалары аркылуу накталай акча салууга, башка банктык картадан же электрондук капчыктан накталай эмес акча каражаттарын которуу жолу менен же башка онлайн кызматтарды жана инструменттерди колдонууга тыюу салынат.
| Насыянын максаты | Баштапкы бизнести түзүү, Иштеп жаткан бизнести өнүктүрүү, Керектөө муктаждыктары үчүн
| Керектөөчүлөргө коюлган талаптар | Жеке адамдар же жеке ишкерлер; Оң насыялык тарыхынын болушу.
| Керектеүү документтер | Жарактуу паспорт; Жашаган жеринен маалымкат. Кирешелер тууралуу маалымат.
 

ИШЕНИМ КАРТАСЫ продуктусу(ЭЛКАРТ картасын чыгаруу жана ага кредиттик каражаттарды которуу жолу менен накталай эмес формада берилет)
 

 | Пайыздык чен | 19 дан 44% чейин
| Валюта | Сом
| Срок (мес.) | 3 айдан 24 айга чейин
| Суммасы | 10 000 сомдон 200 000 сомго чейин
| Камсыздоо | Керетелбейт
| Кошумча шарттар | Картаны ар кандай ыкмалар менен толтурууга, анын ичинде банктардын кассалары аркылуу накталай акча салууга, башка банктык картадан же электрондук капчыктан накталай эмес акча каражаттарын которуу жолу менен же башка онлайн кызматтарды жана инструменттерди колдонууга тыюу салынат.
| Насыянын максаты | Баштапкы бизнести түзүү, Иштеп жаткан бизнести өнүктүрүү, Керектөө муктаждыктары үчүн
| Керектөөчүлөргө коюлган талаптар | Жеке адамдар же жеке ишкерлер; Оң насыялык тарыхынын болушу.
| Керектүү документтер  | Жарактуу паспорт; Жашаган жеринен маалымкат. Кирешелер тууралуу маалымат.
 

 ИШЕНИМ-ОНЛАЙН КАРТАСЫ продуктусу(ЭЛКАРТ картасын чыгаруу жана ага кредиттик каражаттарды которуу жолу менен накталай эмес формада берилет)
 

 | Пайыздык чен | 19 дан до 44% чейин
| Валюта | Сом
| Мөөнөт (ай) | 3 айдан 24 айга чейин
| Суммасы | от 10 000 сом до 200 000 сом
| Камсыздоо | Керектелбейт
| Кошумча шарттар | ·   Карта банкоматтардан жана банк кассаларынан накталай акча алуу мүмкүнчүлүгү жок онлайн транзакциялар (товарларды/жумуштарды/кызматтарды сатып алуу, башка карталарга которуулар жана башка онлайн транзакциялар) үчүн гана берилет. ·   Картаны ар кандай ыкмалар менен толтурууга, анын ичинде банктардын кассалары аркылуу накталай акча салууга, башка банктык картадан же электрондук капчыктан накталай эмес акча каражаттарын которуу жолу менен же башка онлайн кызматтарды жана инструменттерди колдонууга тыюу салынат.
| Насыянын максаты | Баштапкы бизнести түзүү, Иштеп жаткан бизнести өнүктүрүү, Керектөө муктаждыктары үчүн
| Керектөөчүлөргө коюлган талаптар | Жеке адамдар же жеке ишкерлер; Оң насыялык тарыхынын болушу.
| Керектүү документтер | Жарактуу паспорт; Жашаган жеринен маалымкат. Кирешелер тууралуу маалымат.