0 800 000 7777 (КР боюнча чалуу акысыз)
Шаршемби | 17.04.2024

Колдонуучулардын электрондук кол тамганы колдонуу эрежелери

Сайтта, Колдонуучулардын электрондук кол тамганы колдонуу эрежелеринин жаңы редакциясы жайгаштырылды

На сайте размещены в новой редакции Правила об использовании электронной подписи Пользователями»